Solenergi kontra generator – valet

När jag skriver detta i början av 2007 har kontroversen om den globala uppvärmningen värmts upp (ordlek), och folk tittar på solenergi kontra generator. För dem som bor utanför elnätet kan den andra titten rädda inte bara det gröna i regnskogen, utan också det gröna i banken.

Många som bor “off the grid” på solpaneler isolerade platser har traditionellt sett förlitat sig på generatorer för elkraft. Andra har installerat generatorer för reservkraft, nödkraft. Ingen trodde att det fanns något val, men nu finns det ett val: solenergi kontra generator.

I den här artikeln tittar vi på valet. Vilket är mer ekonomiskt; mer bekvämt; mer miljövänlig? Ska du göra förändringen?

Solenergi kontra generator – Kostnad

Kostnaden för solenergi kontra generator är mycket lägre på lång sikt.

Den initiala kostnaden för ett solenergisystem kommer att vara större än för ett generatorsystem. Detta är ofta anledningen till att folk installerar en generator istället för att välja solenergi. Man måste dock se bortom den initiala kostnaden för att få en fullständig jämförelse mellan solenergi och generator.

* Solenergi, en gång installerad, har lite underhåll eller ytterligare kostnader. Det finns inget bränsle att köpa, eftersom solens energi ger bränsle till systemet.

* Generatorer är inte så. Efter installationen kommer en generator att kräva regelbunden service av en fackman var sjätte månad. Generatorer kräver bränsle – en kostnad som ständigt ökar. Rörliga generatordelar måste bytas ut då och då på grund av slitage.